iqtesta dig

Fingervisning på din verkliga IQ

Nedanför kommer ett antal frågor, svara på frågorna så gott du kan. Testet har ingen tidsbegränsning utan se till att du verkligen få rätt. Kom ihåg att detta det endast ger en fingervisning på din IQ, ett mer fullständigt IQ test på flera sidor som tar lite mer än en timme kommer ge ett mer rättvist resultat.

Det finns flera anledningar till varför man vill göra ett IQ test men den främsta brukar vara för att få komma med i föreningen MENSA som kräver att man har ett IQ på 130 för att kunna bli medlem. Men IQ test används även av flera olika myndigheter och företag för att se vem som är mest kvalificerad för jobbet eller för att se hur begåvad någon är.

Det finns däremot väldigt mycket kritik mot IQ test då det inte alltid är enkelt att se om någon är lämpad för jobbet eller inte och det beror mycket på vilken typ av tjänst som det gäller. För ett IQ test mäter inte egentligen hur begåvad du är utan vilka grundförutsättningar du har och som kan utvecklas. Till exempel så krävs det när man mönstrar i Sverige att man genomgår ett IQ test eller ett liknande test för att se vad för potential som finns hos rekryterna.

Varför IQ-testa sig

Även om ett IQ test inte visar exakt hur smart en människa är så ger det en bra bild av grund intelligensen hos en människa men det spelar faktiskt ingen roll vilken IQ man har om man inte använder sig av den. För man kan vara hur smart som helst men om man inte använder sig av sin förmåga och lär sig nya saker kommer man aldrig ha någon nytta av den och därför är IQ test inte alltid något som visar hur smart en människa är.

För det är på många sätt två olika saker, en grund intelligens och hur man använder den intelligensen och beroende på hur man väljer så kan man kalla en person för smart. Men ett IQ test tillsammans med ett motivationstest för att se hur motiverad och dedikerad en person är kan visa en mer sammanhängande bild av en persons karaktär och om personen kommer att använda sig av sin intelligens.

Vem IQ-testar sig

Det som är vanligast är att man gör IQ test för att se hur smart man är och det är inte så många som faktiskt kräver att man genomför ett IQ test. Som vi redan nämnt så kan det hända i samband med mönstring i det militära och liknande tester finns säkerligen hos andra myndigheter som polisen och säkerhetspolisen. Men ett IQ test räcker inte om det inte är kombinerat med något annat då det faktiskt inte visar mer än en persons grundförmåga.

Men det kan finnas flera myndigheter, företag och organisationer som gör IQ test både för att kunna bli medlem eller för att få ett jobb hos myndigheten. Därför ska man alltid ta IQ test på största allvar och inte tro att det inte betyder något. Om en arbetsgivare eller någon begär att du ska göra ett IQ test så betyder det att de tar saken på största allvar och eftersom det faktiskt ger en mätbar indikation på ens nivå av intelligens så är det på många sätt ett bra verktyg för att hitta anställda eller medlemmar.

Vad innebär ett högt IQ

IQ betyder lite enkelt översatt för intelligens skala eller linje och är ett sätt att med hjälp av en statistisk metod mäta en persons intelligens. En normalsmart person har ett IQ på omkring 100 men då det finns flera olika tester med olika skalor så är det svårt att vara exakt. Men grundidén bakom ett IQ test är att normalsmart människor har ett IQ på 100 och de som är smartare än medel har ett IQ över och personer som har en lägre intelligens har under 100.

På det sättet kan man mäta hur en person ligger intelligensmässigt jämfört med andra människor i dess omgivning. Flera kända personer som Albert Einstein och Marie Curie hade väldigt högt IQ och därför har det blivit ett av de mest kända testen för att fastställa en persons intelligens. Men då det finns olika tester och det även ofta inte finns någon fastställd standardavvikelse så är det svårt att på riktigt mäta en persons intelligens enbart med ett IQ test även om det självklart kan ge en klar indikation på hur begåvad man är. Men det då det finns olika skalor och då alla olika tester har olika standardavvikelser så är det svårt att enbart utifrån ett tal bedöma en persons intelligens då det helt och hållet beror på standardavvikelsen för det testet.

Innan du gör iqtestet

Det man kan ha i åtanke när man gör ett IQ test är att alltid läsa instruktionerna ordentligt och om det krävs flera gånger. Det är många människor med högt IQ som fått väldigt lågt IQ på de tester som de gjort utan att riktigt läsa instruktionerna. Det kan nämligen vara ett test som fungerar på ett annat sätt än de som de är vana vid. Standardavvikelsen kan också variera och då inte ge samma resultat som tidigare. Testa hur smart du är. Testa din IQ genom att fylla i följande tio frågor. Testet går inte på tid utan tänk efter noga innan du svarar