iqtesta dig

Testa ditt IQ för barn

Nedanför kommer ett antal frågor, svara på frågorna så gott du kan. Testet har ingen tidsbegränsning utan se till att du verkligen få rätt. Kom ihåg att detta det endast ger en fingervisning på din IQ, ett mer fullständigt IQ test på flera sidor som tar lite mer än en timme kommer ge ett mer rättvist resultat.

Att göra ett IQ test för barn är ett enkelt sätt att få reda på om ditt barn är det som kallas för särbegåvad och det är bäst om du får reda på det så fort som möjligt. Det kommer nämligen att ge ditt barn en bättre möjlighet att utvecklas och frodas i en skolmiljö som väldigt sällan tar hänsyn till barn som antingen är underbegåvade eller överbegåvade utan som främst riktar in sig på att lära barn som ligger runt medeltalet 100.

Men om du inte vet vad ett IQ test för barn innebär så är det på många sätt ett liknande test som för vuxna oh kommer att ge dig en klar indikation även om det inte är en garanti på vilken nivå ditt barns IQ ligger på. Det är något som du senare kan visa upp för skolan och förhoppningsvis får ditt barn då antingen mer hjälp eller en större möjlighet att lära sig på barnets egna villkor.

När kan man göra ett IQ test som barn

Det finns IQ tester som man kan göra redan från det att man är tre och ett halvt men det kommer troligtvis inte var en säker indikation då det är under en tid då de flesta barn fortfarande utvecklas. Men ända upp till åtta års ålder så kan man göra ett IQ test som visar om ditt barn har en särbegåvning antingen över medel eller under medel. Det är något som borde vara obligatoriskt i skolan för att mäta vilka resurser varje elev behöver, för om du redan från början vet att ett barn har enklare eller svårare för att lära sig så kan man redan från början ge det barnet den hjälp som den behöver.

För det är på många sätt två olika saker, en grund intelligens och hur man använder den intelligensen och beroende på hur man väljer så kan man kalla en person för smart. Men det är inte alltid så att IQ test för barn är någon klar indikation och det finns många parametrar som man måste ta hänsyn till innan man kan avgöra om ett barn är såkallat särbegåvad. Det finns hos MENSA betydligt mer information hos deras ”Gifted Child programme” men något att tänka på är att MENSA inte utför IQ tester på personer under 18 års ålder. Detta för att hjärnan inte är helt utvecklad och man kan alltså inte få en klar indikation på huruvida IQ testet är korrekt eller inte. Men på många sätt kan det underlätta för föräldrar som vet eller tror att deras barn är särbegåvade och då kan ett IQ test barn vara ett bra val.

Innan du gör iqtestet

Det man kan ha i åtanke när man gör ett IQ test är att alltid läsa instruktionerna ordentligt och om det krävs flera gånger. Det är många människor med högt IQ som fått väldigt lågt IQ på de tester som de gjort utan att riktigt läsa instruktionerna. Det kan nämligen vara ett test som fungerar på ett annat sätt än de som de är vana vid. Standardavvikelsen kan också variera och då inte ge samma resultat som tidigare. Testa hur smart du är. Testa din IQ genom att fylla i följande tio frågor. Testet går inte på tid utan tänk efter noga innan du svarar