SVARA PÅ ALLA FRÅGOR

Nedanför kommer ett antal frågor, svara på frågorna så gott du kan. Testet har ingen tidsbegränsning utan se till att du verkligen få rätt. Kom ihåg att detta det endast ger en fingervisning på din IQ, ett mer fullständigt IQ test på flera sidor som tar lite mer än en timme kommer ge ett mer rättvist resultat.

Testa hur smart du är. Testa din IQ genom att fylla i följande tio frågor. Testet går inte på tid utan tänk efter noga innan du svarar.

Ålder
Vi börjar med hur gammal du är?Fråga 1
Vilken siffra blir X:et 3 , 5, 8, 13, 21, XFråga 2
Vilken siffra blir X:et 3, 4, 8, 17, 33, XFråga 3
Vilken siffra blir X:et 11, 9, 7, 5, 3, XFråga 4
Vilken siffra blir X:et 3, 6, 18, 72, 360, XFråga 5
Vilken siffra blir X:et 30, 29, 27, 26, 24, 23, 21, 20, XFråga 6
Vilken bokstav fattas A, D, G, J, ?Fråga 7
Vilken bokstav fattas D, G, K, N, R ?Fråga 8
Vilken bokstav fattas B, C, E, H, L, ?Fråga 9
Vem är minst/kortast?
Svara endast med bokstaven för vem du tror det är ex. "a" för Anna "b" för Bertil
Anna och Bertil är lika långa
Carl är kortare än David
David är längre än Bertil
Anna är kortare än Carl

a) Anna b) Bertil c) Carl d) David e) Ingen av demFråga 10
Vilken lampa lyser starkast? Svara med bokstaven "a", "b", osv. om det du tror är rätt.

Lampa A lyser mindre än Lampa B
Lampa B lyser starkareän Lampa C
Lampa C lyser lika starkt som Lampa D
Lampa B lyser starkare än Lampa D
Lampa D lyser starkare än Lampa A

a) Lampa A b) Lampa B c) Lampa C d) Lampa D